Alectastories

I dag hade jag fjärde och sista steget i en utbildning för tjänstepensionsföretaget Alecta som jag genomfört på uppdrag av Berghs. På Alecta är man nu redo att gå vidare och låta berättelserna ta över att-satser och andra formalia som annars dominerar i olika personal- och ledarskapsdokument.
Alecta siktar på att bli en berättande organisation.
Ofta när jag blir tillfrågad om att komma och tala om Corporate Storytelling eller om man vill ha en utbildning så måste jag fråga vad de vill ha berättelserna till och varför. Rekrytering, sälj, ledarskap, marknadsföring eller vad?
Här har Alecta en rätt tydlig färdriktning både för insidan och utsidan av sitt varumärke. Jag hoppas få berätta mer om detta längre fram.