Översatt till estniska

I Estland arbetar man ihärdigt för att bygga ett framgångsrikt näringsliv och kvala in i den europeiska ligan med växande arbetsliv och goda finanser. I samband med det träffas marknadschefer på årliga konferenser och bjuder då in key note speakers från övriga världen som de bedömer har något som ännu inte satt sig i Estland. För året hade de Seth Godin. Jag får tillfälle att vara just en sådan vid Pärnu Marketing Conference i maj. I samband med detta har min bok Storytelling befolkar varumärket översatts till estniska. Spännande med tanke på estniska är ett litet språk i Europa.

Samma gamla lägereldar

Jag får ofta frågor om storytelling och sociala medier. Jag brukar då säga att det är samma gamla lägereldar nu som förr men att de nu också finns i miljontal på bl a webben. Det handlar i stor utsträckning om att story-listening och om att svara. Det går också att packa ryggsäcken med en repertoar av egna berättelser när men söker upp dessa eldar.
När man närmar sig en…

Fortsätt läsa

Alectastories

I dag hade jag fjärde och sista steget i en utbildning för tjänstepensionsföretaget Alecta som jag genomfört på uppdrag av Berghs. På Alecta är man nu redo att gå vidare och låta berättelserna ta över att-satser och andra formalia som annars dominerar i olika personal- och ledarskapsdokument.
Alecta siktar på att bli en berättande organisation.
Ofta när jag blir tillfrågad om att komma och tala om Corporate Storytelling eller om man vill ha en utbildning så måste jag fråga vad de vill ha berättelserna till och varför. Rekrytering, sälj, ledarskap, marknadsföring eller vad?
Här har Alecta en rätt tydlig färdriktning både för insidan och utsidan av sitt varumärke. Jag hoppas få berätta mer om detta längre fram.

Storytelling befolkar nuet

I så kallade Cultural Planning-sammanhang försöker regioner att hitta nya perspektiv för att göra en plats eller en del av en ort synlig och få den att ”kännas”. I kulturpolitiska sammanhang har man då ofta sagt att kulturen från kulturinstitutionerna (kultur-kulturen) behöver komma närmare och längre in i samhällsplaneringen. Kulturen ska fås att tjäna platsen och nuet!
Min synpunkt är att nutidsberättelserna från arbetet i företag och i offentlig sektor är lika mycket kultur som kultur-kulturen.
Denna kultur, så som den beskrivs i Corporate Storytelling-sammanhang, bör vara en viktig energi i all Cultural Planning, eller vad vi nu väljer att kalla det.
En sann berättelse från ett lokalt äldreboende eller från en fabrik eller ett kontor år 2011 är viktig för samhällsutvecklingen när det gäller att odla ortens, stadsdelens, kommunens eller regionens varumärke. Kanske rent av lika viktig som en flintyxa från en åker, en gammal industrilokal eller som en pjäs på teatern.

High-Five som tack för mjölken

Jag hade ett seminarium och en mindre work shop hos LRF häromdagen. LRF hade samlat eldsjälar från hela landet som arbetar riktat med barn- och ungdomskommunikation. Lantbrukarnas Riksförbund ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård i sin näring. När var fjärde barn inte vet att ost kommer från mjölk kan det behövas lite kommunikation.
Då berättade en LRF-kvinna om när hon besökte en skola i Märsta:

Fortsätt läsa

%d bloggare gillar detta: