Odla ditt varumärke

Jag läste det vackra uttrycket att man ska odla sitt varumärke, inte mekaniskt bygga det. Uttrycket fångades av Eric Lindesvärd och det stämmer väl med de relations- och kultiveringsperspektiv apropå Corporate Storytelling så som tankarna behandlas här på storytellers.se
Man odlar och utvecklar en släkt med en blandning av tidiga, aktuella och visionära berättelser. Det samma gäller för organisationer / företag / tribes. Varumärket befolkas – precis som släkten – av människor som kommer och går. Som visar kunskap och värderingar och lockar till sig andra.
Berätta om händelser och möten bland alla dessa människor. Lyssna på dem vid lägereldarna. Skörda de viktigaste berättelserna och använd dem i arbetet när ni odlar ert varumärke.
Sjung sångerna när ni dansar runt er totempåle….jag menar runt ert varumärke!