Emotionell kommunikation

Pilar, boxar, diagram och nyckeltal. Power point. Mäta väga och redovisa prestanda. Det är viktiga saker.
Men storytelling siktar inte mot den logiska faktahjärnan. Storytelling siktar mot hjärtat och vill beröra.
Det är en emotionell kommunikation. Inte bättre inte sämre men mycket annorlunda.