Till Röda Korset

I morgon ska jag träffa en del av centrala Röda Korset i organisationens centrala lokaler i Stockholm. Min uppgift blir att inspirera kring storytelling kring organisationens historiska berättarkapital men kanske blir det än viktigare att få dem att reflektera över de egna erfarenheterna inför den stora organisationsförändringsprocess som Röda Korset nu är inne i.
När man hamnar i nya rum bland nya människor i en ny organisation så är det viktigt att ha reflekterat över berättelser som visar vad man kan och nyttan med att man kan just det man lärt sig.