Samma gamla lägereldar

Alla människor i alla tider har samlats vid lägereldarna. Där har de fått värme och trygghet. Där har de lagat sin mat och diskuterat meningen med livet. Där har de överfört kunskap och berättat om var de kom ifrån och vart de är på väg.
Via fikarum och kaffeapparater finns vi nu vid lägereldarna på nätet i den sociala webbens landskap.
Glöm inte att det är samma gamla lägereldar och det är samma etikettsregler och koder som gäller. Först lyssnar man sen talar man. Trivs man tillsammans kan man fortsätta samtalet vid elden. Även det affärsmässiga samtalet.
Samma samma…
Den som självuppfyllt och utan att lyssna envist ropar ut sitt monologbudskap blir snart ignorerad och bortmotad från eldens gemenskap.