Hos Jordbruksverket

I dag träffade jag ett 15-tal kommunikatörer hos Jordbruksverket i Jönköping. Vi diskuterade bland annat hur de skulle kunna använda storytelling i uppdraget att göra webben till myndighetens huvudkanal för kommunikationen. Kan man använda stories också när de ska kommunicera regelstyrda uppgifter i samband med EU-bidrag. Klart man kan.
Vill du att jag ska komma till er organisation för en inspirationsföreläsning eller kanske en halvdags workshop för att skörda stories. Kontakta i så fall mig på matts@storytellers.se

Storytelling hos Electrolux

I fredags hade jag en frukostföreläsning hos Electrolux där jag på huvudkontoret träffade de flesta av deras centrala kommunikatörer. Vi diskuterade den speciella situation som gäller för ett stort internationellt företag som rör sig på många marknader och som steg för steg håller på att förflytta fokus från att vara maskintillverkare till att söka sig närmare slut kunden vilket bland annat innebär att Electrolux bokstavlingen besöker människor i deras hem för att diskutera produkter och produktutveckling. Spännande och något som verkligen skulle kunna paketeras i berättelser.
Electrolux grundades av Axel Wenner-Gren sen denne en dag för cirka 100 år sen hamnade framför ett skyltfönster i Wien och såg den nya amerikanska underverket – en dammsugare. Men det är en annan berättelse och jag tror Electrolux i dag lika gärna söker visionsberättelser som bygger framtid för kunder och de drygt 50.000 anställda.

Boken blev prisad

Jag fick i dag beskedet att jag kom på andra plats i tävlingen Årets Marknadsföringsbok i Sverige 2010. På Tendensdagen på Berns/Chinateatern fick jag mitt diplom. Jag är stolt och glad och på något sätt också belåten över att Sveriges Marknadsförbund anser att detta är bland det viktigaste som givits ut i år på marknadsföringsfronten. Det känns lite som att 10 års arbete äntligen får fullt gehör.
Varumärket inifrån och ut av Tommy Falonius vann. Storytelling befolkar varumärket delade andra platsen med Eco-branding av Mats Persson och Sune Hemberg i och med våra böckers hedersomnämnanden.

200.000 besök

I dag passerade räknaren 200.000 besök här på bloggen storytellers.se sen jag började. Storytellers.se är faktiskt en av de första och därmed äldsta svenska företagsbloggarna överhuvudtaget.
200.000 besök sen jag startade storytellerbloggen 2003 gör den här platsen stor och självklar bland dem som intresserar sig för de här frågorna. Storytellers.se vill också vara den självklara svenskspråkiga möteplatsen för dem som intresserar sig för organisationers berättarkapital och hur man sätter det i arbete. Svenskspråkig är den men jag har förstås också uppdrag för internationella företag på engelska.
Jag har haft långt över 100 hos företag och kommuner, myndigheter och andra organisationer de senaste 10 åren. Organisationerna vill, visar det sig, oftast söka och skörda det skördekapital som de hoppas ska kunna hjälpa dem att bli framgångsrika.
Både internt och externt och i det rena säljet kan Corporate Storytelling synliggöra emotionella värden och låta berättelserna göra nytta i verksamheten.
Vill du också använda storytelling i er verksamhet? Kontakta mig på info@storytellers.se så kan vi tala om saken.

Chefsseminarium i Västerås stad

Jag håller för närvarande på att lägga det chefsseminarium med tillhörande skördefest som jag ska hålla med chefer i Västerås stad i slutet av oktober. Västerås är ytterligare en av de kommunala organisationerna som ber mig komma eftersom de intresserar sig för storytelling i varumärkesbyggande, ledarskap och rekrytering. Det här är mycket bra verktyg när man vill synliggöra vad man egentligen menar med sina värdeord.

Besöker Briggen Tre Kronor

Den 28 oktober, efter kontorstid, håller jag ett seminarium ombord på den fantastiska Briggen Tre Kronor som ligger vid Kolskjulet på Örlogsvägen 11 längst ut på Kastellholmen mitt i Stockholm. Temat är förstås Storytelling och jag talar lite om min bok som nu är i final som Årets Marknadsföringsbok i Sverige 2010. Entrén är 300 sek + moms, den betalas på plats och då ingår mat. Läs mer om seminariet ombord på briggen och anmäl dig om du vill här.

Storytelling apropå muséer

I går träffade jag representanter för flera av Sveriges mest kända muséer. Numera talar man, visar det sig, inte enbart om att förvalta vårt kulturarv och liknande utan man förväntas också ge perspektiv på den nutida samhällsutvecklingen.
Själva samlingarna och berättelserna om människorna som en gång ägde dessa är förstås en dominerande del av muséernas själva ”produkt” eller ”story”. Det är bra men för en Corporate Storyteller räcker inte det. Hur är det med nuet och visionen om framtiden.
Det vore intressant att leta efter händelser som berör 2010-talspersonalen som hanterar detta kulturarv i vår tid. Vad sker i mötena mellan dem internt och i mötena med besökarna på våra muséer. Där kan man hitta och skörda berättelser om kundmöten och få bilder som kan befolka muséernas organisationer.
Det kan bidra till utveckling av ”produkten”, underlätta rekrytering, marknadsföring, ledarskap och också jakten på pengar, så kallad fundraising.

Fullbokat hos PR-Företagen

Nu är min frukostföreläsning hos Svenska PR-Företagen den 21 oktober fullbokad. Under rubriken Corporate Storytelling i de sociala medierna talar jag om relationsbyggande och innehåll i allt lyssnande och allt berättande. Detta är förstås viktigt också när det gäller de miljontals små lägereldar som mötesplatserna i de sociala medierna utgör.
Jag kommer att ha flera frukostföreläsningar också på Hornsgatan vid Mariatorget apropå Corporate Stortelling under hösten. Vill du föranmäla intresse till en sådan så kan du mejla mig om det på matts@storytellers.se så återkommer jag.

Ska träffa Nyköpings chefer

Jag har fått i uppdrag att hålla en halv dag med Nyköpings alla chefer i november. Nyköping anser att det kan vara en viktig kunskap att se och använda berättelser skördade ur verksamheten för att visa kompetensen i kommunen.
Jag har tidigare haft uppdrag hos ett drygt halvdussin kommuner. Storytelling i och om kommunal verksamhet kan underlätta ledarskap, vara till nytta vid rekrytering, vinna legitimitet mot skattebetalare och bidra till att överföra kunskap mellan medarbetare och mellan olika delar av den kommunala verksamheten.

Om att lära sig läxan

Fråga:
Hur ska jag kunna berätta och framföra mitt budskap på ett avspänt sätt? Utan att det verkar så repeterat.
Svar:
Du ska inte lära dig utantill. Däremot ska du…
…lära dig att tycka om det du vill säga och tro på det. Annars är det meningslöst att berätta enligt storytellingkonceptet.
Om du tror på det du säger och om du behandlar den som lyssnar som en vän som är intresserad och som du vill övertyga så är chansen att nå fram god. Du får uppmärksamhet och väcker en dialog.
Så lär dig inte att rabbla utantill och sätt inte för mycket energi på att fundera över ditt kroppsspråk och annat. Det viktiga är att du tycker och tror det du säger. Då går det fram.