205.000 besök

I dag passerade räknaren 205.000 besök här på bloggen storytellers.se sen jag började. Storytellers.se är faktiskt en av de första och därmed äldsta svenska företagsbloggarna överhuvudtaget.
205.000 besök sen jag startade storytellerbloggen 2003 gör den här platsen stor och självklar bland dem som intresserar sig för de här frågorna. Storytellers.se vill också vara den självklara svenskspråkiga möteplatsen för dem som intresserar sig för organisationers berättarkapital och hur man sätter det i arbete. Svenskspråkig är den men jag har förstås också uppdrag för internationella företag på engelska.
Jag har haft långt över 100 hos företag och kommuner, myndigheter och andra organisationer de senaste 10 åren. Organisationerna vill, visar det sig, oftast söka och skörda det skördekapital som de hoppas ska kunna hjälpa dem att bli framgångsrika.
Både internt och externt och i det rena säljet kan Corporate Storytelling synliggöra emotionella värden och låta berättelserna göra nytta i verksamheten.
Vill du också använda storytelling i er verksamhet? Kontakta mig på info@storytellers.se så kan vi tala om saken.