40 chefer 40 böcker

När jag i dag träffade 40 chefer i Västerås Stad hade vi en hel dag där vi diskuterade storytelling i ledarskapet, i marknadsföringen (behovs väl i konkurrensen med privata utförare) i rekrytering och employer brandingen, i den ineterna kommunikationen mellan förvaltningarna och i samtalet med media och skattebetalare.
När siffror och fakta är på plats behöver verkligheten beskrivas och befolkas för att ladda emotionella värden till den kommunala verksamheten.
När vi skildes fick de som en del av utbildningen var sitt exemplar av boken Storytelling befolkar varumärket som ett stöd i det vidare arbetet att bit för bit göra Västerås Stad mer berättande.