Stories visar vägen till framgång

I 2010-talet är flertalet organisationer och företag väl trimmade och kalibrerade. De är är justerade för att uppnå bästa effektivitet. Maskiner servas och underhålls för att prestera optimalt och it-systemen uppgraderas löpande för att utföra sina uppdrag problemfritt och stödja kundens affär. Chefer utbildas och för all del, visst ser och utvecklar man humankapitalet på många olika sätt.
Återstår den mänskliga organisationskulturen och berättarkapitalet. Organisation är…


…nämligen människor och alla människor är, per definition, berättare som bär sina kunskaper och sina värderingar i berättelser. Det är det som är att vara människa.
Detta gäller förstås den moderna 2010-talsmänniskan precis som det gällt människor i alla tider. Både i hennes roll som kund / klient och som del av en organisation som säljer varor och eller tjänster.
De flesta av oss spelar alla dessa roller och varenda människa på den sociala webben är förstås inte bara en röst i bruset där ute utan hon är del av organisationer, hon är kund och klient.
Det är utifrån den utgångspunkten man ska närma sig Corporate Storytelling. Man ska lyssna, skörda, berätta och man kan också medvetet regissera sitt beteende så man får nya berättelser som leder den egna gruppen till överlevnad och framgång.