Berättelser kan bygga framtid

Nu när storytelling blivit något av ett modebegrepp när det handlar om företag, organisationer och deras varor och tjänster så är det viktigt att försöka se vad man menar med Corporate Storytelling som ju är det internationella begreppet för det jag mest håller på med och som jag missionerar om. Jag påstår därför att…


1.
Det pågår redan ett berättande. Det rör sig berättelser i och om er organisation och om dess varor och/eller tjänster. Dessa berättelser bärs av människor både på insidan och utsidan av varumärket. Och det berättas på marknaden som ju självfallet speglas också i den sociala webben. 500 miljoner Facebooksmänniskor är ju onekligen en stor marknad.
2.
Skörda dem. Lyssna av och berätta. De berättelser som finns och som visar viktiga emotionella kopplingar till varumärket kan letas upp och skördas. Sen kan de strategiskt sättas i arbete.
3.
Regissera verkligheten och bygg framtid. I samtal och dialoger med medarbetare, ägare, kunder och andra intressenter exempelvis skattebetalare i offentligfinansierade organisationer kan man få visioner av nya sätt att arbeta och man kan finna nya tjänster att erbjuda.
Sen kan man försöka arbeta efter dessa visioner och regissera verkligheten som man sedan i sin tur kan berätta om (storytelling) för att göra framtiden synlig och möjlig. Man behöver alltså inte passivt bara vänta och se om det dyker upp något värt att arbeta. Man tänker, regisserar, handlar och berättar helt enkelt. Då bygger man framtid och använder Corporate Storytelling som ett strategiskt verktyg.