Reflektera snarare än informera

Ibland när jag levererar stories till ett företag eller en organisation så ska informatörerna eller beställarna kolla och godkänna de stories jag skrivit. Då händer det att de kan tycka att storyn saknar knorr eller att berättelsen inte informerar om väsentliga fakta. Jag säger då att storytelling informerar inte, den reflekterar. Storyn erbjuder en emotionell reflektion apropå ett företag eller en organisation och dess varor eller tjänster. Läsaren och lyssnaren får dra sina egna slutsatser. Det är det som är grejen. Storytelling bygger på att den som får berättelsen lägger till sina egna känslor och erfarenheter det är det som gör att berättelsen sprids.