205.000 besök

I dag passerade räknaren 205.000 besök här på bloggen storytellers.se sen jag började. Storytellers.se är faktiskt en av de första och därmed äldsta svenska företagsbloggarna överhuvudtaget.
205.000 besök sen jag startade storytellerbloggen 2003 gör den här platsen stor och självklar bland dem som intresserar sig för de här frågorna. Storytellers.se vill också vara den självklara svenskspråkiga möteplatsen för dem som intresserar sig för organisationers berättarkapital och hur man sätter det i arbete. Svenskspråkig är den men jag har förstås också uppdrag för internationella företag på engelska.
Jag har haft långt över 100 hos företag och kommuner, myndigheter och andra organisationer de senaste 10 åren. Organisationerna vill, visar det sig, oftast söka och skörda det skördekapital som de hoppas ska kunna hjälpa dem att bli framgångsrika.
Både internt och externt och i det rena säljet kan Corporate Storytelling synliggöra emotionella värden och låta berättelserna göra nytta i verksamheten.
Vill du också använda storytelling i er verksamhet? Kontakta mig på info@storytellers.se så kan vi tala om saken.

40 chefer 40 böcker

När jag i dag träffade 40 chefer i Västerås Stad hade vi en hel dag där vi diskuterade storytelling i ledarskapet, i marknadsföringen (behovs väl i konkurrensen med privata utförare) i rekrytering och employer brandingen, i den ineterna kommunikationen mellan förvaltningarna och i samtalet med media och skattebetalare.
När siffror och fakta är på plats behöver verkligheten beskrivas och befolkas för att ladda emotionella värden till den kommunala verksamheten.
När vi skildes fick de som en del av utbildningen var sitt exemplar av boken Storytelling befolkar varumärket som ett stöd i det vidare arbetet att bit för bit göra Västerås Stad mer berättande.

Stories visar vägen till framgång

I 2010-talet är flertalet organisationer och företag väl trimmade och kalibrerade. De är är justerade för att uppnå bästa effektivitet. Maskiner servas och underhålls för att prestera optimalt och it-systemen uppgraderas löpande för att utföra sina uppdrag problemfritt och stödja kundens affär. Chefer utbildas och för all del, visst ser och utvecklar man humankapitalet på många olika sätt.
Återstår den mänskliga organisationskulturen och berättarkapitalet. Organisation är…

Fortsätt läsa

Berättelser kan bygga framtid

Nu när storytelling blivit något av ett modebegrepp när det handlar om företag, organisationer och deras varor och tjänster så är det viktigt att försöka se vad man menar med Corporate Storytelling som ju är det internationella begreppet för det jag mest håller på med och som jag missionerar om. Jag påstår därför att…

Fortsätt läsa

Reflektera snarare än informera

Ibland när jag levererar stories till ett företag eller en organisation så ska informatörerna eller beställarna kolla och godkänna de stories jag skrivit. Då händer det att de kan tycka att storyn saknar knorr eller att berättelsen inte informerar om väsentliga fakta. Jag säger då att storytelling informerar inte, den reflekterar. Storyn erbjuder en emotionell reflektion apropå ett företag eller en organisation och dess varor eller tjänster. Läsaren och lyssnaren får dra sina egna slutsatser. Det är det som är grejen. Storytelling bygger på att den som får berättelsen lägger till sina egna känslor och erfarenheter det är det som gör att berättelsen sprids.

Nyhetsbrev 57: Prisad bok m m

I dag har 2800 prenumeranter fått nyhetsbrev från storytellers.se igen. Nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden behandlar vad som sker på Corporate Storytellingfronten. Det kostar givetvis ingenting att prenumerera. Du kan läsa det aktuella genom att klicka på länken här under.
Vill du vara med på sändlistan så mejla mig och jag lägger in dig. Mejla matts@storytellers.se

Fortsätt läsa

Tal till scouterna

I somras träffade jag scouterna på deras folkhögskola Kjesäter i Sörmland. Jag hade läst på dem och höll en inspirationsförläsning med workshop och storyskörd. För att sedan påminna om tankarna och kunna använda resonemangen ute i organisationen så spelade vi in en monolog där jag talar direkt till dem. Den kan förstås även fungera på andra som inte är scouter. Den ligger här på Vimeo.
Detta är ett billigt och enkelt sätt att förlänga effekten av en inspirationsföreläsning och lägga till en sista länk i en relation.

Höll seminarium för PR-folk

I dag på morgonen höll jag ett seminarium för närmare 50 personer, i huvudsak från PR-branschen. Arrangör var Svenska PR-företagen. Vi höll till i MyNewsdesks nya lokaler på Rosenlundsgatan på Södermalm. Bloggintervju hos MyNewsdesk. Jag talade under seminariet om vikten av att ”storylistna” och ”storytella” genomtänkt var man än befinner sig. För det krävs förstås en listener to be be a teller.
Detta gäller vid lägerelden i skogen eller vid den sociala webbens alla lägereldar där dialoger och nya gemenskaper byggs. Vill man påverka snacket får man alltså delta och bjuda på väl valda emotionella bilder skördade från verkligheten. Då sätter man storytellingkonceptet i arbete.

%d bloggare gillar detta: