195.000 besök

I natt passerade räknaren 195.000 besök här på bloggen storytellers.se sen jag började. Storytellers.se är en av de första och därmed äldsta svenska företagsbloggarna överhuvudtaget. 195.000 besök sen jag startade storytellerbloggen 2003 gör den stor och självklar bland dem som intresserar sig för de här frågorna. Storytellers.se vill vara den självklara svenskspråkiga möteplatsen för dem som intresserar sig för organisationers berättarkapital och hur man sätter det i arbete. Svenskspråkig är den men jag har förstås också uppdrag på engelska.
Vill du också använda storytelling i er verksamhet? Kontakta mig på info@storytellers.se