Nyhetsbrev 56: MP3-ljud apropå boken

Här är det nyhetsbrev som idag går ut till drygt 2.700 prenumeranter. Vill du själv vara med på listan, givetvis utan kostnad, så kan du anmäla dig till nyhetsbrev@storytellers.se.
Vill du läsa Nr 65 så kan du klicka på länken här nedanför.


Hej Storytellervän
Så var det dags för Nyhetsbrev 56 från storytellers. Här reflekterar jag, Matts Heijbel, över vad som hänt sen sist och vad jag tänkt på i min egenskap av Corporate Storyteller, som den ende i det här landet som dagligen och uteslutande arbetar med berättelser i och om organisationer, deras varor och tjänster.
Nåja, det här landet kanske är att snäva in perspektiven. Jag arbetar ju också en del med internationella organisationer. Ibland handlar det om att söka, skörda och dela berättelser inom företag som har verksamheter i många länder. För det är klart att berättelser i länderna österut från oss sett ofta skiljer sig från berättelserna i länder söderut.
Det kan till och med vara så att stories skiljer sig åt i de olika nordiska länderna. Ur ett Corporate Storytellingperspektiv är det då viktigt att se vilka berättelser man kan dela och vilka berättelser som kan förklara och visa skillnader mellan organisationens olika marknader. Vilka berättelser som kan överföra kunskaper. Vilka som kan användas i ledarskapet för att visa corporate values.
En sak är, hur som helst, helt klar. Alla människor berättar. Alla människor, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion eller vad du vill, alla förstår de meningen med en sann berättelse som visar värderingar och kunskap. Det är den insikten som ligger i grunden.
När jag träffar internationella grupper inom ett och samma varumärke blir storytellingen ett spännande verktyg som slår bryggor och öppnar emotionella dimensioner som ökar glädjen i att dansa kring varumärket och spetsa säljet.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Den 6 oktober har jag mitt första Frukostseminarium för hösten på Hornsgatan 52, vid Mariatorget i Stockholm. Mellan 08.30 och 10.30 träffas vi, en grupp föranmälda som är intresserade av Corporate Storytelling. Jag bjuder på frukost och håller i det hela. Jag debiterar 500 sek + moms per person. Läs mer om detta på storytellers.se och anmäl dig till matts@storytellers.se
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag skriver det här den 22 september 2010. Om två dagar, fredagen den 24e, ska jag hålla ett seminarium på Bokmässan i Göteborg, klockan 10.30, apropå min bok ”Storytelling befolkar varumärket”. Lagom till dess hoppas jag också att USB-minnena med MP3-filer apropå boken ska vara klara. Både minnet och boken kommer att säljas till mässpris av förlaget Blue Publishing under bokmässan. Ljudet har jag tagit fram i samarbete med ljuddesignföretaget Lexter. Jag har ett löpande samarbete med Lexter.
Vi kom fram till att inte göra en talbok eller ljudbok. Det vill säga att inte läsa in boken ord för ord sida för sida vilket skulle bli cirka 5 timmar. Detta bland annat för att boken är fylld av stories och case av olika slag vilka man kan bläddra och slå bland.
Vi ville istället erbjuda en inspirationsföreläsning som bygger på bokens tankar och som erbjuder en snabb väg in i ämnet så som jag hanterar det. Jag föreläser ju sen snart tio år i Corporate Storytelling.
Inspirationsföreläsningen apropå ”Storytelling befolkar varumärket” är en cirka 75 minuter lång, fri och rak monolog inläst av mig själv utan manus. Tanken är att försöka skapa en närhet till den som lyssnar och att försöka överföra den starka känsla och fantastiska energi som ligger i Corporate Storytelling.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Den sociala webben fick kanske inte det genomslag i valet som många hade trott. Partiernas bloggar och brus verkade väl avsändarorienterade och frånsett någon liten brand kring en stackars utförsäkrad mamma så tycker jag att det var rätt lite genomslag från sociala media.
Jag tycker det är märkligt hur politikerna agerade i sina fajter. Det var som att vi skulle hålla på den ena eller andra i någon slags pajkastande sifferexercis. Var fanns berättelserna? Var fanns värdegrunden?
Jag märker att allt fler tyckare inom politiken har börjat tala om det de kallar berättelsen. Ordet berättelse har fått ett uppsving. Man tycker att organisationen eller landet behöver synliggöra sin berättelse.
Ja, det är väl klart. Men som Corporate Storyteller skulle jag vilja ha berättelserna om händelserna som visar vad de står för både som organisationer men kanske framförallt som människor när nu de politiska gladiatorerna visar sig TV-sofforna. Gladiatorer förresten. Det är inte mycket till retorik i svensk politik.
Den där övergripande berättelsen som de strävar efter fastnar därför lätt i att bli en vanlig historieskrivning och intellektuell analys med siffror, pilar och boxar.
För mig är berättelsen främst ett emotionellt verktyg. Ska man beröra måste man ned i mage och hjärta. Lyssnaren fyller nämligen på själv när det som serveras inte är helt tillrättalagt. Det är då det börjar hända saker. Det är det som är grejen men sådant såg jag inte mycket av i årets val.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Så väl tillbaka i en mellanvalsvardag är det dags att lyssna av och att börja bygga repertoarer för den sociala webben. Jag tror nämligen att det är där framtidens världsbild tar form och byggs i en fritt flödande dialog. Inte genom att partier eller företag skickar ut samma gamla vanliga propaganda där istället för i trycksaken och årsberättelsen.
Jag är i final i Årets Marknadsföringsbok 2010. Hur det går presenteras på Tendensdagen den 14 oktober. Då kommer också bland annat en professor och kolumnist på The Times vid namn Belinda Parmar att tala om hur kvinnorna får mer plats tack vare den sociala webben och att den ”maskulina traditionella marknadsföringsmodellen” är död.
Det ska bli spännande att höra. Jag har varit inne på liknande funderingar också kring Corporate Storytelling som ofta utmanar manliga traditioner när det gäller kommunikation och ledarskap. Det verkar som att kvinnliga ledare dras till Corporate Storytelling.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ja ska också medverka i konferensen Ordens Magi på Norra Latin City Conference den 2 december. Det är en årlig konferens kring språket med Posten, Norstedts, Språktidningen och Kairos Future som samarbetspartners.
Jag är stolt att få vara del av samma konferens som bl a Göran Hägg, Micael Bindefeld, Obamas retoriske rådgivare Kevin Lampe, Henrik Berggren, Jens Lapidus, Olle Josephson, Anna Lena Ringarp och många andra. Jag kan ju inte namedroppa hur mycket som helst.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag hade nyligen ett seminarium med konsulter från Humanova Företagsutveckling. De säger att företag är människor. Så sant som det är sagt, tycker jag. Organisationer består av människor och människan uttrycker sina värderingar och sin kultur med hjälp av berättelser. Det är dessa berättelser som en Corporate Storyteller envist söker, skördar och sätter i arbete.
Jag som skriver detta nyhetsbrev heter Matts Heijbel. Du får det för att du på ett eller annat sätt har bett om det eller så har du varit på mina seminarier eller gjort affärer med mig. Vill du inte ha det längre så kan du vända det med ett nej tack så plockar jag bort dig ur sändlistan.
Citera gärna men ange då källan,
Hälsar
Matts Heijbel
Grödinge / Stockholm 22 september 2010