Värderingar och känslor

Under mina seminarier ingår som regel en skördefest där deltagarna berättar om händelser kopplade till företaget, organisationen, varumärket som berört dem. Det blir ofta rätt emotionellt och det är inte ovanligt att rörda tårar tränger fram i ögonen på deltagarna. När man använder sig av storytellingmetoden så gäller det ju att…


…befolka varumärket med berättelser om mänskliga möten och händelser. Det innebär att man adderar emotionella värden till den faktuella kommunikationen. Det är så att säga själva poängen med det hela.
Jag anser att vi i Sverige är dåliga på att kommunicera emotionellt i företag och organisationer. Däremot är bra på att hantera fakta, nyckeltal, diagram och tabeller med korrekta siffror. Där är vi i världsklass och lagstiftningen backar förstås upp det hela genom kraven på redovisning och årsberättelser. Vi klamrar oss ängsligt fast vid våra power point- presentationer.
Inget ont i att ha ordning på fakta, det ska man ha. Men som Corporate Storyteller är det min uppgift söka upp, skörda och addera det emotionella kapitalet till organisationen och varumärket. Ett starkt varumärke rymmer både fakta och känslor och känslorna bärs av berättelser. Storytelling är därför en framgångsfaktor som många ännu inte har sett.
Det är i dessa sammahang som uttrycket: Bästa storyn vinner blir särskilt relevant. Det gäller förstås alldeles särskilt när produkterna eller tjänsterna är snarlika eller kanske till och med identiska. Berättelserna bygger relationer med kunder och brukare och de kan i bästa fall bäras och spridas av dessa.
Men då måste man leverera. När man har klart för sig att berättarkapitalet faktiskt finns så får man hitta metoder för att skörda det och sätta det i arbete. De som använder produkterna och tjänsterna är förstås mycket mottagliga för emotionella berättelser som visar att de gjort kloka val. Då kan de addera berättelsen om företaget eller organisationen till den egna livsberättelsen.
Därför är det självklart att organisationer som vill ha framgång inte bara ska påstå och etikettera sig med värdeord. De ska skörda berättelser som visar att påståenden som, exempelvis, att man är professionell, öppen och lyhörd är sanna.
I och med den sociala webben kan man sprida – och hämta – berättelser som kan bygga den repertoar som skapar ett vinnande varumärke. En bra storyteller är förstås i lika hög grad storylistener och följer, lyssnar av och deltar i snacket där det finns, dvs i stor utsträckning också i den sociala webben.
.