Årets marknadsföringsbok

Min bok Storytelling befolkar varumärket har nominerats till utnämningen Årets Marknadsföringsbok 2010. Det är Sveriges Marknadsförbund som årligen utser en bok de tycker är full av kunskap, inspiration och lyckade exempel. På Tendensdagen 14 oktober meddelas vilken av de nominerade böckerna som vinner.