Malmö är bäst

När jag förra året fick vara med och dra igång storytellingarbetet inom ramen för Engagemang för Malmö anade jag inte vad processledaren Jalle Lorensson skulle komma att åstadkomma i förlängningen. Jag har utbildat och stöttat honom och varit fjärrcoach efter att jag hade givit närmare 100 frivilliga dialogledare bland cheferna den första storyduvningen. Men det är Jalle som gjort det systematiska uthålliga arbetet som nu är på väg att bli en unik succé i hela den kommunala organisationen.
Tanken är att ta fram nya unga Malmös värdegrund ur medarbetarna själva med hjälp av sanna Malmöberättelser – och detta fungerar.
Jalle Lorensson har nu…


…haft alla Malmös 1000 chefer på internat i omgångar och enligt alla rapporter jag får så jublar cheferna. Många går in med låg förväntning men kommer ut stolta och glada med glada kroppsspråk.
Malmö har innan internaten filmat 15 stories ( digital stoytelling ) utvalda bland de 100 bästa som i sin tur är utvalda från uppåt tusen skördade i tidigare faser av processen.
Dessa 15 filmer, hämtade från Malmö Stadsverkligheten, har använts för att visa cheferna exempel på vad Malmö Stads anställda kan och vill. I grupper har cheferna sen fått välja ut de bästa och sätta egna värdeord på var kraften och glädjen ligger i dessa Malmöstories.
Cheferna får med sig dessa korta filmer på usb-minnen till sina förvaltningar och bolag där de tillsammans med sina egna medarbetare ser dem igen och låter medarbetarna å sin sida ge dem värdeord, kanske som mod, engagemang, öppenhet, enkelhet.…eller, vad vet jag?
Arbetet i Malmö går vidare och jag kan säga att ett mer fullfjädrat arbete med storytelling i värdegrundsarbetet har jag inte sett eller varit involverad i. Hade jag haft ett pris att dela ut så hade jag nog givit det till Jalle Lorensson och Malmö Stad.
Jag tror att processer som ska göra en organisation berättande behöver motorer i form av processledare. Kanske har Malmö Stad klokheten att utse Jalle Lorensson till chef för organisationskulturen och dess ständiga förnyelse i samklang med tiden när man nu kommit så långt och dessutom fått alla gamla vanliga bromsare och skeptiker att ändra mening.
Malmö talar om sig själv som en Ung Stad och en ung stad behöver sina unga berättelser.

%d bloggare gillar detta: