Listen, make and tell

Corporate Storytelling handlar om att lyssna av, skörda, ordna till och berätta de viktigaste kulturbärande berättelserna som kan associeras till ett företags eller en organisations varumärke. Ibland hör jag människor säga att alla människor berättar och visst stämmer det. Men Corporate Storytelling är förstås mer avancerat än bara den reflektionen.