Stories om bokstavsdiagnosernas barn

I går var jag med på Misas bokslutsmiddag och talade om storytelling i varumärkesbyggandet. Misa arbetar med människor som har olika arbetshinder och fungerar bland annat som jobbcoacher för att hjälpa dessa in på marknaden. Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd, menar Misas långt över 100 anställda. Fantastiska berättelser om individuella vändpunkter och genombrott kom fram under kvällen. I organisationen finns också det omtalade konsultföretaget Left is right som vänder sig till personer med Aspergers Syndrom och till de företag / organisationer som vill använda sig av de resurser som dessa personer har.