Kungahuset borde storytella

Man kan se Kungahuset som en myndighet som svenska folket håller sig med för att bevara en lång tradition och för att marknadsföra Sverige. Upplägget och affärsidén bygger på att en gisslantagen familj tillsammans med anställda i hovet ska skaffa barn och föra dynastin vidare. Det gör familjen genom att utbilda sig och spela rollspel i diverse slott och i olika evenemang kring näringslivet och organisationer för olyckliga barn. De marknadsförs av en rad kungahusspeglande medier och utsätts (rätt milt faktiskt) för granskning precis som…


…alla andra myndigheter. Familjen och de andra inblandades liv slipper märkligt nog den offentlighetsprincip som andra myndigheter lever under men det är naturligtvis så att familjen och deras organisation måste granskas. Den granskningen är väldigt mild i Sverige jämfört med många andra länder som håller sig med kungahus.
Men hur hanterar hovet sin kommunikation med omvärlden? Varför kan inte Kungahuset precis som andra myndigheter ha lite professionell Storytelling in and about organizations? De skulle kunna påverka snacket rätt bra genom att leverera sanna berättelser om händelser som skördas från verkligheten och sätts i arbete.
Det vore en utmaning att ta tag i. Det bästa exemplet på emotionellt, händelsebaserat berättande i modern tid är förstås kungens tsunamital. Bra regi, bra genomförande. Det påverkade snacket och skapade stories om en stackars pojke utan pappa. Även kungen har känslor.
Hovets nuvarande informationschef Nina Eldh framstår som en riktig klassisk grindvakt. Hon skyddar, stänger, vädjar och avvisar. Åtminstone så som jag kan se det i media. Man undrar hur hon tänker. Vem är det hon skyddar? Varför och från vad?
Hur ser hon på Kungahusets roll i samhället? Hur ser hon på informationschefens roll i en ”myndighet” som Kungahuset?
Kort och gott. Slutsatsen blir:
Kungahuset borde på sanningens grund börja storytella proaktivt, strategiskt och professionellt! Inte bara om kungafamiljen utan om alla inblandade i organisationen.
PS. Sen jag skrev detta har faktiskt Kungahuset kommunicerat att Herr Bergström och prinsessan Madeleine har brutit sin förlovning. DS