Icafilmerna är inte Storytelling

Jag läste i helgen att Ica nu låtit göra 317 Icafilmer. Jag är övertygad om att mina yngsta barn och andra i övre tonåren tack vare dessa tycker Ica är ett mer spännande alternativ än Coop och Konsum. Ett långsiktigt varumärkesbyggande leder de unga in i de framtida butiksval de kommer att göra med sin egen ekonomi. Mycket skickligt och roligt är det men det är reklamsagor och inte vad jag här på storytellers.se kallar Corporate Storytelling. Hade man valt att lägga en verkliga händelser från Icabutiker hade man kunnat spela också på Corporate Storytellingsträngarna. För det finns gott om Corporate Stories i Icabutikernas värld. Berättelser som inte bara roar och säljer utan också visar nytta och värderingar.