Nyhetsbrev 52: Vem blir Bill Nr 3?

I dag har nyhetsbrev 52 gått från storytellers till cirka 2.650 prenumeranter. Vill du läsa det här så klicka på länken här under. Vill du också bli prenumerant, självklart gratis, så anmäl dig här info@storytellers.se


Nyhetsbrev 52
Svårläst? Gå till: http://www.storytellers.se
Hej Storytellervän
Så var det dags för ett nyhetsbrev igen. Här tar jag upp lite av vad som hänt den senaste månaden i storytellingvärlden och på storytellers.se när det gäller företag och organisationer. En del av det jag tar upp här finns också i fördjupad form på storytellers.se. I slutet av brevet kommer några rader om kommande utbildningar och seminarier. Jag hoppas kunna finna intresserade inte bara i Stockholm utan också i Malmö/Lund och Göteborg. Men mer om det i slutet av brevet.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag har löpande kontakter med kommuner som på olika sätt vill ha tips om hur de ska kunna använda storytelling i sin organisationsutveckling, sin besöksnäring eller i utvecklingen av sitt varumärke och sitt löfte till medborgarna. Ofta vill de då berätta om vilka kända personer som går att koppla till just deras plats på jorden.
Då kommer jag att tänka på männen vid namn Bill i Seattle som jag läste om i en rapport från Sweco Eurofutures.
Bill nummer ett hette Bill Boeing. Han kom till Seattle som skogshuggare på 20-talet. På fritiden började han bygga flygplan i trä och hans hobby växte sig så stark att hans plan blev allt mer avancerade.
I dag omsätter Boeing miljarder och är världskänt företag tack vare sina passagerarflygplan som ytterst kommer från Bill i Seattle. Många av oss har rest i Bills plan.
Seattles Bill nummer två heter Gates i efternamn. Tillsammans med några kamrater startade han Microsoft Corporation i södra USA 1975. Men Bills mamma tyckte pojken skulle flytta hem till vackra Seattle med sin lilla firma.
I dag styrs hela Microsoft från huvudkontoret i Seattle vilket förstås betyder väldigt mycket för regionen på många olika sätt. Många av oss har använt Microsofts produkter.
Vad spanar man efter nu då? I Seattle?
Just det, efter Bill nummer tre. Vem är det? Oavsett namn och kön på nästa Bill så frågar de sig därför: Who will be our next Bill.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Det är en trevlig berättelse om platser på jorden som tar vara på sina hjältar. Men just frågan Who will be next sätter fingret på en viktig tanke i dessa sammanhang. Det är viktigt att ha blicken vänd framåt. Allt stort var litet i början. Någonstans alldeles intill oss spirar något som kan komma att bli morgondagens framgångsverksamhet.
Allt för ofta är många vilse i museet och tycker att allt det gamla från förr klingar bättre. Man vänder sig om och ser vad som hänt och vad man har gjort. Kanske glömmer man frågan: Vad ska vi göra? Man tycker oreflekterat att storytelling ska handla om det förflutna. Tokigt nog.
Ibland klagar dessutom de äldre på ungdomen och säger att de unga inte är intresserade av det gemensamma arvet. De yngsta i hembygdsföreningen är ju kanske nära 60.
Är ni intresserade av vad ungdomen gör då, brukar jag då kontra. Ett är nämligen säkert, det är de som tar över efter oss en dag och för samhället vidare. De är de som bestämmer när deras föräldrar är borta. Det är de som har svaren på morgondagens frågor.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I dag diskuterade jag stories med ledningen för en kommunal skola med närmare 700 elever. Förutom att skörda berättelser från medarbetarna tänkte vi involvera bland annat föräldrarna och grannarna. Men det var också viktigt att betona att eleverna, fortsättarna, redan bär på dagens och kanske morgondagens berättelser om denna skola och vad som händer där.
Den här skolan ska därför i sitt arbete med varumärkesbyggande och organisationsutveckling skörda berättelser också i klassrummen bland barnen och ungdomarna för att ladda skolans varumärke med stories om händelser som visar vad denna skola kan, vill och står för.
Framtiden finns redan runt omkring oss och ur ett storytellingperspektiv är det viktigt att hitta dessa visionsberättelser när vi tar oss vidare in i framtiden. Jag jobbar därför alltid med tidsaxeln: Då, nu och sen.
Rektorn i skolan sa att hon gärna vill ha bra och sanna svar om en journalist ringer och frågar vad de exempelvis gör för att förhindra mobbing på skolan. Hon ville då inte bara svara att de följer skollagen och att de har styrdokument att hålla sig till.
Då är det storyläge. I stället för att tala om styrdokument skulle hon kunna utgå från en sann berättelse om en händelse som visar hur de agerar när mobbning blir synlig i organisationen bland elever och bland personal. Hon skulle kunna svara med en berättelse hämtad från verkligheten. Vi ska därför nu börja söka, skörda och bygga en repertoar med svar på frågor som dessa och många andra frågor också förstås.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag har också diskuterat i Stockholm med en innerstadsförsamling inom Svenska Kyrkan. Där vill prästen utifrån perspektivet Kyrkan mitt i byn samla människor från olika föreningar och företag och organisationer för att med storytellingmetodiken söka och skörda gemensamma berättelser om denna plats på jorden. I en storstad skulle en församling kunna bygga en egen bygemenskap och mötas kring gemensamma värden. Platsen kan mycket väl 20101 vara i kyrkan eller församlingshemmet.
Vi talade därför i termer av kyrkbacksmöten med storytelling. Med ordet kyrkbacken syftade vi på gamla tiders umgänge och möten som ofta hölls på kyrkbacken efter gudstjänsten. Nu skissar vi alltså på en modell som sträcker handen bakåt, in i nuet och som söker och finner bilder av framtiden som gör att vi kan förhålla oss till varandra ”i byn”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Manuskriptet till min bok ”Storytelling befolkar varumärket” är snart klart och boken ska vara ute innan sommaren. Jag kommer i samband med tryckningen att erbjuda dig som prenumererar på nyhetsbrevet möjligheten att få köpa boken billigt innan den ens är ute i handeln. Det går bra att anmäla förhandsintresse till info@storytellers.se om du vill.
I boken har jag bland annat beskrivit vad jag kallar Heijbelmodellen. Det vill säga den arbetsmetod som jag utvecklat under 2000-talet för att söka, finna, skörda och sätta företagets och organisationens kulturkapital i arbete.
Det kan verka lite pretentiöst att kalla modellen efter mitt namn. Men anledningen är alla 10.000-tals människor som varit på mina seminarier och föreläsningar och kanske 100 företag och organisationer som på olika sätt redan provat modellen på ett eller annat sätt tillsammans med mig.
Jag behöver nu skilja ut min bild av storytellingen från andras bilder som rymmer påhittade scenarieberättelser, reklamsagor och vanligt artistiskt kulturberättande. Det handlar inte om bättre eller sämre bara olika.
Min modell, som utgår från sanna händelser, har man för att ladda varumärken, rekrytera folk, addera mervärden till varor och tjänster och för att utveckla organisation och ledarskap. Allt detta är möjligt beroende på hur man ställer in detta fantastiska berättarverktyg. Berättelserna finns nämligen redan i stor utsträckning och om de inte finns kan man hjälp av metoden regissera sin verklighet och få användbara berättelser av bara farten.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Får jag ihop tillräckligt många intresserade kommer jag i april att hålla en tvåstegsutbildning om storytelling i Malmö. Jag håller också på att sondera Göteborg. Antingen en inspirationsföreläsning vid ett tillfälle eller en tvåstegs där också. I Stockholm är nästa frukostseminarium den 8 april och jag har en väntelista på en 3×3 timmars utbildning. Mer om detta hittar du på http://www.storytellers.se
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Du som får detta nyhetsbrev får det för att du bett om det eller tackat ja till att bli inlagd på listan i samband med något av mina seminarier eller någon av mina kurser.
Jag som skriver det och ansvarar för över 1000 texter på stortellers.se heter Matts Heijbel. Jag är en författare och journalist med socialantropologisk bakgrund och jag har arbetat helt med storytelling i och om organisationer i tio års tid nu.
Citera gärna ur brevet eller webbplatsen men ange då källan,
Hälsar
Matts Heijbel
Stockholm / Grödinge 18 mars 2010

%d bloggare gillar detta: