Människan designad för berättande

Storytelling fanns förstås före Hollywoods berättarindustri, Bröderna Grimm och de grekiska retorikerna också för den delen. Att berätta är att vara människa. Djuret människa är berättande. Vi är konstruerade på det sättet. Vi berättar, kommer ihåg berättelser, lever berättelser, tolkar berättelser, lär oss av berättelser. Vare sig vi vill eller inte. Runt lägerelden. I alla tider. Dagens eldar finns symboliskt också på jobbet i fikarum och vid kaffeapparater. Berättelserna är där verktyg lika viktiga som pennor, kameror och datorer. Det är hela grunden och utgångspunkten i arbetet med Corporate Storytelling i organisationsutveckling, ledarskap och sälj.