Heijbelmodellen

Ju mer storytellingbegreppet används, desto rörigare blir det. Jag har därför bestämt mig för att lansera det jag kallar Heijbelmodellen. Utgångssynen finns uttryckt i mina Youtubefilmer (skriv in Heijbel i sökrutan på Youtube så hittar du fyra korta filmer). Den kommer också att mer steg för steg presenteras i boken Storytelling befolkar varumärket som kommer före sommaren.
Heijbelmodellen utgår från att…


organisationsberättelserna, företagsfolkloren, är ett kapital som går att skörda och sätta i arbete i ledarskap, utveckling av inre och yttre varumärke samt i sälj, marknadföring och employer branding, Det är bara att välja hur man ställer in instrumenten.
Man behöver heller inte bara vänta och konstatera att det bakom oss finns sanna berättelser att söka upp och skörda. Man kan också regissera sin verklighet och själv skapa sanna berättelser som kan hjälpa till att dra verksamhet och intressenter in i framtiden.
Det där med sanning betyder inte att man måste redovisa, eller ens ha koll på, varje källa och alla fakta. Det innebär snarare att medarbetare och andra intressenter får trovärdiga berättelser om händelser som visar nyttan och värderingarna kring en organisation och dess varor och tjänster.
I den meningen är alltså inte ICAs reklamsaga med Stig & Co storytelling enligt Heijbelmodellens synsätt som snarare ansluter sig till flera internationella perspektiv där man skördar och använder business narratives för att nå framgång.
Man lägger alltså upp en strategi utifrån hur man vill använda detta multiverktyg. Sen kör man. Detta fungerar på stora och små organisationer. Privata, offentliga och ideela. Från fåmansverksamheter upp till internationella företag och organisationer.