Framtidsberättelser

I visionsberättelser försöker man gestalta morgondagen för att göra den synlig och för att hjälpa oss att hantera den. Jag brukar säga att rena scenariesagor har mindre värde ur ett storytellingperspektiv än exempel från nuet som kan göra framtiden synlig och tänkbar. Här läser jag en slags visionsberättelse i dilemmaform i äldreomsorgsbloggen.