Tala sanning

Organisationsberättelser ska enligt min uppfattning vara sanna och hålla sig till den verklighet som medarbetarna upplever som sann. Om man berättar scenariosagor eller påhittade inlånade berättelser i avsikt att stärka och befolka varumärken med mera så tar man en risk.
Det är nämligen så att om lyssnaren, eller läsaren, efteråt förstår att det inte var sant trots att det verkade vara sant så blir han eller hon generad, kanske till och med arg och tappar förtroendet för dig, ert företag eller er organisation.
Så tala sanning. Det är det första och största budet.

Inspirationsföreläsning

Den 11 februari mellan 08.30-10.30 har jag nästa inspirationsföreläsning vid Mariatorget i Stockholm. Jag föreläser och gruppen diskuterar storytelling i och om organisationer. Jag fakturerar 500 sek plus moms och dukar bordet med kaffe, te och bröd. Senast kom Läkare utan gränser, Länsförsäkringar, Modebutiker, Kommunikationskonsulter, fackliga organisationer m fl.
Det finns nu också önskemål om en storytellingutbildning till vintern/våren med exempelvis 3×3 tim med skrivuppgifter och dramaturgidiskussion inlagd.
Är du intresserad antingen av den 11 februari och/eller en 9 timmarskurs (3×3 tim)
vid ett senare tillfälle så maila matts@storytellers.se. Vad gäller den längre kursen så håller jag än så länge bara på att kolla intresset. Jag har redan en lista av intresserade så det blir säkerligen en sådan 3×3 tim längre fram.
Välkommen att anmäla dig till frukostseminarium. PS. Jag kommer att ha ett seminarium den 10 mars också. DS

Lyssna in företagsfolkloren

Jag ser ett företag eller en organisation som ett folk i sig med en alldeles egen kultur som är nödvändig för att man ska åstadkomma det man tänkt och därmed överleva och nå framgång med tankar och idéer som bär in i framtiden. All denna kultur bärs av berättelserna i företags- eller organisationsfolkloren, så kallade business narratives. Detta berättarkapital kan man lyssna in, skörda och sätta i arbete.
Jag har utvecklat metoder och strategiskt tänkande kring allt detta.

Inspirationsseminarium 11 februari

Den 11 februari mellan 08.30-10.30 håller jag ännu ett av mina 2-timmars inspirationsseminarier vid Mariatorget i Stockholm på grund av en ström av förfrågningar.
Jag fakturerar som vanligt 500 sek plus moms och dukar bordet med kaffe, te och bröd. Sen föreläser jag och diskuterar storytelling i och om organisationer med deltagarna.
Det finns också önskemål om en storytellingutbildning framåt våren med exempelvis 3×3 tim med skrivuppgifter och dramaturgidiskussion.
Är du intresserad antingen av den 11 februari och/eller en 9 timmarskurs (3×3 tim)
vid ett senare tillfälle så maila matts@storytellers.se. Vad gäller den längre kursen så håller jag än så länge på att kolla intresset. Jag har redan en lista av intresserade så det blir säkerligen en sådan 3×3 tim längre fram.
Välkommen att anmäla dig till frukostseminarium den 11 februari.