Försvarets nya berättelser

I dag var jag hos Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet. De arbetar med lärande och ledarskap.
Våra diskussioner gällde framtiden. Försvarsmakten går nu från värnplikt till yrkesarmé, från invasionsförsvar till att bygga styrkor för internationella insatser. Här behövs nya berättelser.
Hämta tidiga berättelser från verkliga händelser som ni tror kommer att ske flera gånger, var mitt huvudbudskap. Då kan ni redan nu, med berättelser, bygga konturerna av framtiden.
Jag är övertygad om att Storytelling i och om organisationer, som det hanteras här på storytellers.se, skulle kunna vara en framgångsfaktor för Försvarsmakten.