155.000 besök

I dag passerar räknaren 155.000 besök här på bloggen storytellers.se sen jag började. Storytellers.se är en av de första och därmed äldsta svenska företagsbloggarna överhuvudtaget. Inte en av de stora men jag har ändå haft 155.000 besök sen jag startade storytellerbloggen 2003 vilket gör den stor och självklar bland dem som intresserar sig för de här frågorna. Storytellers.se vill vara den självklara svenskspråkiga möteplatsen för dem som intresserar sig för organisationers berättarkapital och hur man sätter det i arbete.