150.000 besök

I dag passerade räknaren 150.000 besök här på bloggen storytellers.se sen jag började. Storytellers.se är en av de första och därmed äldsta svenska företagsbloggarna överhuvudtaget. Inte en av de stora men jag har ändå haft 150.000 besök sen jag startade storytellerbloggen vilket gör den stor och självklar bland dem som intresserar sig för de här frågorna. Storytellers.se vill vara den självklara svenskspråkiga möteplatsen för dem som intresserar sig för organisationers berättarkapital.