Förskolor i Stockholm + lite skryt

I dag har jag haft en heldag med förskollärarchefer och andra förskollärare i Stockholms Stad Södermalm. På förmiddagen samlade och skördade vi emotionella förskolestories. Eftermiddagen ägnade vi åt de journalistiska verktygen. Sammantaget en dag med både emotionell och faktuell kommunikation alltså.
Vill du läsa omdömen från dagen så klicka på länken här under…


Jag är ju konsult i storytellingbranschen och då måste jag ibland få visa hur omdömena blir. Så förlåt om det verkar skrytigt:
”Värme, humor, glädje. Jag ska föra detta vidare. Hurra för storytelling!”
”Inspirerande och verklighetsförankrat. Mycket att ta tillbaka till verksamheten”
”Jag har fått verktyg för olika delar av mitt arbete. Jag kan använda det på hemsidan, i föräldramöten, med lärarstudenter, med barnen. Jag känner mig inspirerad.”
”Tack för en känslosam, inspirerande och lärorik dag. Vikten att förstå det vi framför och att få verktyg till hur vi kan göra”
”Storytelling har fått en ny dimension och ett starkt värde som vi ska ha i åtanke”
”Inspirerande och roligt. Kommer att ta med detta till min förskola, till min familj, till mina vänner. Storytelling? JA!!”
”Inspirerande och lärorikt framfört med värme”
”Väldigt bra, engagerad och professionell föreläsare som talade om betydelsefulla fakta. Känner mig efter dagen inspirerad till att gå hem till förskolan och sprida alla idéer och ny kunskap vidare”