Till Bollnäs

Den 1 december ska jag träffa ett kvinnligt företagarnätverk i Bollnästrakten. Det blir ett seminarium och workshop under rubriken Företagarkvinnor växer internationellt. Syftet är att få företagarkvinnor i Gävleborg att lansera sig internationellt. Det finns faktiskt forskning som påstår att kvinnor är både mer intresserade och mer lagda åt berättande än män.
Jag läste om en bok av…


en Michele Miller att kvinnor är tre gånger mer villiga att dela med sig av personligt upplevda berättelser än män.
Fråga vilken kvinna som helst hur hon hittade sin hårfrisörska, sin läkare eller sitt favoritvin, så hävdar Michele Miller att du får svaret att hon fick tipset från en vän. För kvinnor är Word of Mouth helt naturligt.
Den som vill påverka och beröra får alltså fråga sig hur man får kvinnorna att ta till sig berättelser och bilder. Reklam till män och till kvinnor kanske ibland löper olika vägar och att involvera kunden i själva snacket kanske är lättare när det handlar om kvinnor än om män.
Jag antar att detsamma förmodligen gäller också när det är organisationsberättelser eller berättelser som vill stärka en företagskultur eller underlätta rekrytering.
Enligt Miller har kvinnans hjärna fyra gånger så många kontakter mellan vänster och höger hjärnhalva vilket ger bättre förutsättningar för kontakter med andra människor.