Hos finska Wärtsilä

Jag har i dag i Finland lett en workshop med medarbetare inom Wärtsilä. Företaget finns över hela världen. Man växer starkt genom uppköp och rör sig inom fartygsmaskiner och olika typer av kraftverkslösningar, mycket inom offshore. Wärtsilä levererar helhetslösningar där den mycket stora serviceorganisationen ger företaget en speciell profil av trygghet och uthållighet. Det var 6 starka Wärtsilämaskiner som fick det stora kryssningsfartyget Oasis att med full gas i 20 knop ta sig ut under Stora Bältbron för en tid sedan. Med full gas sjunker skrovet nämligen den halvmetern som var nödvändig för att komma under bron på ett säkert sätt. Då måste man kunna lita på sina maskiner.