Bygg en storyrepertoar

När jag söker och skördar berättelser inleder jag alltid med en inspirationsföreläsning med många exempel på storytelling i och om organisationer. Jag vill ge deltagarna en upplevelse. Sedan låter jag deltagarna i grupper berätta om erfarenheter och händelser som de känner till eller har varit med om själva. Det är viktigt att inte hamna för mycket i åsikter kopplade till händelsen utan att i stället leta efter händelser som kan betraktas från flera olika perspektiv beroende på var man befinner sig. När grupperna har berättat om händelser som de tycker har…


…med organisationen, kunderna eller varorna / tjänsterna att göra så återsamlas vi i skördefesten. Då ska grupperna ha med sig berättelser som de tillsammans har valt att berätta för den samlade gruppen.
Vi får en bruttolista som vi kan välja ur när vi vill bygga en repertoar. En del är rent guld men berättelserna sammantagna bygger och befolkar varumärke både på insidan och utsidan. Den enskilda berättelsen kan vara väldigt liten, kanske handlar den bara om en sekund eller en replik.
Jag brukar ofta försöka skala ned berättelsen till just ett magiskt ögonblick eller en tydlig bild. Resten lägger nämligen lyssnaren / läsaren till själv. Jag råder alltid berättaren att ta bort så mycket som möjligt av siffror, namn och artigheter. Fakta minskar nämligen spridningen av berättelsen eftersom man blir rädd att säga fel.
Emotionell kommunikation siktar på att beröra. En storymedveten organisation bygger alltså en repertoar av just sådana berättelser.