I Tidningen Personalaktuellt

Jag har skrivit en gästkrönika i novembernumret av Tidningen Personalaktuellt. Den finns inte tillgänglig i nätversion men en liten del av texten kan du läsa här:


….Storytelling i och om organisationer har blivit något av ett mode på senare år.
Jag som började med detta för 10 år sedan kände mig i början rätt ensam i öknen. Men nu är jag ständigt ute och berättar och hjälper till att skörda. Jag känner mig som en missionär som arbetar för att sprida ljuset i svenskt arbetsliv.
Vad är då typiskt för storytelling i företag och organisationer?
Man kan säga att all kommunikation vill upplysa och påverka och öppna dialoger. Ordet kommunikation betyder: Göra gemensam. Så det är det.
Om vi säger att siffror, pilar, boxar, diagram och annan mätbar, logisk och intellektuell kommunikation kan kallas faktuell. Så är storytellingen en emotionell kommunikationsmetod. Inte bättre inte sämre bara olika.
Man vill beröra och därmed ladda in emotionella värden i ett varumärke eller en verksamhet. Man hittar inte på sagor eller scenarier utan litar på att verkligheten inte bara duger utan vinner när man befolkar sitt varumärke.
Jag har hjälpt många, från minsta fåmansbolag till största internationella koncern. Alla vill de komma i kontakt med de guldkorn som finns i berättelserna i och om deras organisation….