Jag talar på Youtube

Vill du höra storytellingmonologer kring HeijbelmodellenYoutube så har jag lagt ut dem för en tid sen. Mitt perspektiv är, som alltid, att det finns ett berättarkapital i och kring varje organisation och att verkligheten duger och att berättelserna kan skördas och sättas i arbete för att befolka varumärket. Jag har lagt ut 4 korta monologer på ca 5 minuter vardera istället för en lång drapa. Jag valde fast kamera och oklippta inspelningar utan manus. Tanken är att man ser Nr 1 först. Vill man sen ha mer tar man 2:an, 3:an och kanske 4:an i tur och ordning.
Här är länkarna:
Storytelling #1
Storytelling #2
Storytelling #3
Storytelling #4