Storytelling och ledarskap

Många ledare beskriver framtiden i abstrakta bilder, ofta i form av pilar och boxar och diagram som pekar åt det ena eller andra hållet. Som om organisationen inte bestod av människor utan snarare var någons slags maskin eller något system skildrad i en sprängskiss.
I värsta fall har ledaren redan sedan länge tumlat dessa bilder och skisser med andra ledare innan de ska ”implementeras” i medarbetarna. Sen undrar de varför medarbetarna inte förstår trots en genomgång på 20 minuter.
Här behövs…


…sammanhang och beskrivningar av händelser som gör verkligheten begriplig och framtidens möjligheter synliga. Storytelling har verktyg att ta fram dessa bilder. Ledarna kan med hjälp av storytelling komma ned från lianerna och trapetserna och ut ur power pointeriets snitslade banor. De kan börja kommunicera också emotionellt.
Vi behöver alla mening och sammanhang. Var kommer vi ifrån, var befinner vi oss? Vart är vi på väg? Vad menas? Vad önskas? Vad kan vi? Vad får vi? När är vi som bäst? Vilka är organisationens viktigaste ögonblick.
Ledare som skaffar sig repertoarer av berättelser visar respekt för medarbetare och kunder. De får dessutom berättelser tillbaks. Den som ger berättelser får berättelser.
En organisation som inte använder sig av dessa grundläggande mänskliga kommunikationssätt gör det helt enkelt onödigt mycket svårare att nå dit man vill.
Jag som träffar så många ledare förundras vad snabbt och självklart dessa insikter går att få fram. Sen kan man skörda, förpacka och sätta berättelserna i arbete.
Organisationer behöver faktuella och logiska styrinstrument. Men utan befolkade berättelser klingar det tomt. Så ta tag också i er emotionella kommunikation om ni vill stimulera ett gott och effektivt ledarskap.
På toppen kan det behövas en och annan VB också. VD:ar har vi gott om men svenskt arbetsliv skulle må gott av att rekrytera fler VB:ar, alltså fler Verkställande Berättare för att leda organisationerna till framgång.

%d bloggare gillar detta: