Träna på barnen

Mina yngsta barn är i dag i övre tonåren. När de var små var jag så hjärtinnerligen trött på att läsa sagor. Dessutom somnade jag ofta mitt i en mening när jag gick igenom det Disneyfierade Grimm och HC Andersenarvet. Då började jag istället berätta om händelser i mitt liv. Jag målade och beskrev men ljög aldrig. Jag vek inte undan från svåra händelser och obehagliga episoder. Detta byggde en stark relation som gjort oss nära varandra. De berättar också själva mycket och gärna. Så träna på barnen.