Nu kommer Malmö Stad

Malmö Stad ska använda storytellingmetoder i sitt värdegrundsarbete. Inom ramen för Engagemang för Malmö börjar vi nu på måndag. Jag ska träffa de första 25 dialogledarna och inviga dem i storytellingens och storylisteningens underbara värld.
I månadsskiftet sept/okt ska jag träffa 25 till och med dessa som stöd ska sen projektledaren Jalle Lorensson (Wilmer X-jalle faktiskt) gå vidare med alla de 1100 malmöcheferna som sen ska föra tanken vidare, är det tänkt.
Ett brett ambitiöst projekt som blir spännande att följa. Malmö har ju förändrats starkt de senaste 30 åren och söker nu sina viktigaste berättelser för att gå vidare in i framtiden. Jag ska göra jag kan för att sätta dem på sökspåret och visa dem verktygen.