Fredspengar till storytelling

Folke Bernadotteakademin ska utveckla Sveriges möjligheter inom konflikt- och krishantering, särskilt fredsinsatser. För detta delar de bl a ut pengar för fredsbefrämjande utveckling. Nu har Föreningen ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden fått 100.000 sek för att arbeta med ALBA Fredsprojekt, Storytelling as a Pathway to Peace. Tanken är, enligt Alba, att de ska kombinera story-telling med story-listening i arbetet med att söka och finna fred. Till våren deltar de i Healing Words Festival i Israel. We have…


the power to explore with our imagination fresh possibilities, to create new worlds, to tell a different story.
Festivalfolket skriver worlds i citatet, jag undrar om de inte menar words…Det vore i alla fall mer storytellingaktigt.
(Inger Lise Oerlich har nu efteråt berättat för mig att det ska vara worlds. Det är rätt klurigt när man börjar leka med orden word, world, sword. Det skall vara worlds. Words create worlds, säger Inger Lise.)
Hon fortsätter med dessa tänkvärda ord:
Storytelling är inte enbart en yttre aktivitet där man berättar. Den osynliga delen är vad som pågår inne i människan, vår förmåga att föreställa oss, världar. Dessa sammantagna utgör en helhet.
Jag själv har för övrigt haft uppdrag från flera NGOs och insamlings- och värderingsorganisationer. Även företag med terapeutiska tjänser. Det slår mig då att de ofta befinner sig i en faktuell redovisnings- och rapportkultur. Ibland kanske för att de tycker de måste redovisa för dem som ger dem pengar. Det är klart de ska, frågan är om de också kan ha en emotionell redovisning, exempelvis i form av stories om händelser som visar nyttan med att de finns.
När man då sätter sig i workshop omed dessa organisationer och söker de befolkade emotionella berättelserna från magiska ögonblick. Då är man, tror jag, en god bit på väg i riktning mot fredsarbetet. Detta skördande fungerar, jag vet eftersom jag varit med om detta flera gånger.