Gör kunderna till dina kulturbärare

Fråga:
Är det viktigt att företagens kunder kan identifiera sig med de budskap som kommuniceras genom berättelserna?
Svar:
Självklart vill du att de ska identifiera sig och känna lust. Bland dem finns kanske de allra viktigaste budbärarna. Fans och evangelister kan göra stor nytta när snacket går. De berättelser som…


…företag och organisationer samlar och sätter i arbete har förstås ett uppdrag. De ska göra nytta. Tanken är att de ska påverka och stärka bilden av organisationen, meningen med att den finns. De ska befolka och bygga varumärke och addera värden till varor och tjänster. De ska bidra i bruset på den sociala webben och attrahera kunder och medarbetare.
De handlar också ofta om just kunder, brukare, klienter eller vad vi nu kallar dem som är förutsättningen för att vi finns till överhuvudtaget.
De berättelser som attraherar kunder kan exempelvis vara sådana som adderar värden till varor och tjänster. Alltså till och med ibland sådant som inte är själva funktionen i varan eller tjänsten som berättelserna kring Fjällräven exempelvis.
På den sociala webben kan man hitta och involvera ”fans och evangelister” som gärna berättar organisationens berättelser. De kan säkert också vilja höra en del av de interna kulturbyggande berättelserna från sin favoritleverantör.
Man kan säga att en del av berättarkapitalet är internt kulturbyggande, annat är mervärdesberättande som adderar värden till varor och tjänster och ytterligare andra är rena marknadsförings- eller rekryteringsberättelser.
Vid vissa tillfällen kan en och samma berättelse fungera i olika sammanhang. Medan en berättelse ibland kan vara – inte hemlig – men strikt intern och av litet intresse för externa intressenter.
Det viktiga är att man tänker strategiskt och har en uppfattning om vad man håller på med när man arbetar med storytelling i och om organisationer.