Berätta, berätta, berätta

Fråga:
Vad gör du/företaget för att berättelserna ska leva kvar år efter år (internt såväl som externt)?
Svar:
Berätta, berätta, berätta. Det är inte så att en story är förbrukad för att man hört den. I stället ska man…


…göra allt för att sprida den i de kanaler man har tillgång till. Till exempel muntligt i ledarskapet, intranät, tidningar, trycksaker, sociala webben, anslagstavlor och inramat bakom glas och rum i konferensrum och foajéer och varför inte på toaletterna?
Om och om igen ska den föras ut. Som en god historia, ett stycke poesi eller ett musikstycke som inte är förbrukad för att man redan hört den en gång. Vill man påverka snacket så får man leverera. Så sök, lyssna, samla, paketera och leverera. Over and over again. Löpande skördar bygger samtidigt historia i nutid. Men ljug inte, berätta och måla verkliga händelser som gör organisationen stark och vacker.
En bra berättelse tål att höras. Så får man den att leva under förutsättning att denär sann och säger något viktigt för medarbetare, kunder och andra intressenter.