Jag talar på Youtube

Vill du höra storytellingmonologer kring HeijbelmodellenYoutube så har jag lagt ut dem för en tid sen. Mitt perspektiv är, som alltid, att det finns ett berättarkapital i och kring varje organisation och att verkligheten duger och att berättelserna kan skördas och sättas i arbete för att befolka varumärket. Jag har lagt ut 4 korta monologer på ca 5 minuter vardera istället för en lång drapa. Jag valde fast kamera och oklippta inspelningar utan manus. Tanken är att man ser Nr 1 först. Vill man sen ha mer tar man 2:an, 3:an och kanske 4:an i tur och ordning.
Här är länkarna:
Storytelling #1
Storytelling #2
Storytelling #3
Storytelling #4

Ledarskapsarenan om påverkan

Ledarskapsarenan samlar cirka 70 personer i Nynäshamn i dag och i morgon. Jag talade i dag om berättelsernas makt i påverkansprocesser. Vill du ha något annat att komma med än organisationsbeskrivningar och abstraktioner så får du aktivt söka befolkade berättelser om viktiga händelser som speglar vilka ni är, var mitt budskap. Ledarskapsarenan arrangeras av Ideell arena och lockar ledare inom ideel sektor. Starkt motiverade människor som kanske ibland har svårt med den emotionella berättelsen på grund av sin redovisande rapportpräglade kultur fick höra argumenten för att prova ett emotionellt berättande som ett medel att påverka och beröra.

SCAs berättarsatsning

I går träffade jag kommunikatörer från SCAs internationella organisation inklusive hela hygiendelen av företaget som rymmer en rad undervarumärken världen runt. Tanken är att SCA ska söka och finna gemensamma berättelser som visar de typiska kulturdrag som visar vägen för organisationens fortsatta framgång. Berättelserna kan också komma att ladda det gemensamma varumärket och visa vägen för framtidens ledare i organisationen. Jag spelar en roll som rådgivare i den processen.

Önskemål till boken

Jag har i omgångar på senare år sagt att boken som handlar om Storytelling i och om företag och organisationer i praktiken ska jag ge ut. Flera av de stora förlagen har flitigt uppvaktat mig om detta under senare år men jag har sagt sen, sen, sen… Eftersom jag har skrivit flera böcker tidigare så vet vilket stort jobb det är. Därför har jag nu tagit hjälp av en medförfattare, Niclas Lindgren. Så nu ska..

Fortsätt läsa

Var är kulturchefen ?

För mig är berättelserna i och om en organisation och dess varor och tjänster ett kulturkapital. Precis som i alla mänskliga sammanhang är berättelserna kulturbärare som visar vad vi kan, vad vi vill, vad vi står för och vart vi är på väg. Man kan leta folklore hos en fiskarbefolkning i Polynesien och man kan leta folklore i administrationen på Socialstyrelsen. Då undrar jag en sak, var är…

Fortsätt läsa

Hot eller möjlighet ?

Det finns företag och organisationer som diskuterar om de sociala medierna innebär hot eller möjligheter. En del gammelmedia och monopolkommunikatörer är upprörda över att deras varumärken ockuperas och misshandlas i twitterstormar, youtubeklipp och facebookgrupper.
För mig är svaret förstås att de sociala medierna kan innebära både hot och möjligheter för företag och organisationer. Därför ska man förstås delta och eftersom allt i de sociala medierna ytterst handlar om content, innehåll, så får man bland annat skaffa sig en vettig repertoar av berättelser om man vill påverka snacket.
Då kommer vi in på…

Fortsätt läsa

Storytelling och marknadsföring

Jag har alltid lekt med ordet marknadsföring. Jag säger gärna att marknadsföring är en fråga om hur man för sig mot marknaden. Jag började säga så redan när jag för många år sedan hade olika uppdrag som kommunikationskonsult för kommuner och landsting. Där sa de nämligen ibland något som man sällan hörde på den privata sidan:
– Vi har ingen marknadsföring.
– Det är klart ni har, sa jag. Det handlar om hur man för sig mot marknaden. Oavsett om ni har marknadsansvarig eller inte så har ni marknadsföring.
Nåja, hur som helst så har förstås storytellingen en viktig roll i marknadsföringen. Både på den offentliga och den privata arbetsmarknaden. Vill du vara med och påverka snacket så…

Fortsätt läsa

Storytelling och ledarskap

Många ledare beskriver framtiden i abstrakta bilder, ofta i form av pilar och boxar och diagram som pekar åt det ena eller andra hållet. Som om organisationen inte bestod av människor utan snarare var någons slags maskin eller något system skildrad i en sprängskiss.
I värsta fall har ledaren redan sedan länge tumlat dessa bilder och skisser med andra ledare innan de ska ”implementeras” i medarbetarna. Sen undrar de varför medarbetarna inte förstår trots en genomgång på 20 minuter.
Här behövs…

Fortsätt läsa

%d bloggare gillar detta: