Hos Svenska Kyrkan i Örebro

I dag har jag deltagit i en spännande kommunikations- och marknadsföringsdag hos medarbetarna i Svenska Kyrkan i Örebro. Hur ska en organisation, som i sig bär en av de största värderingsberättelserna världen har, kunna kommunicera sanna berättelser om dem som 2009 arbetar med detta kyrkans arbete i Örebro. Om händelser och människomöten talade vi och om hur man kan göra dessa så berörande och begripliga att de också bär kyrkans värderingar?