Hygien berör, säger SCA

Förmodligen är SCA för de flesta av oss ett skogs- och pappersföretag. Ja, SCA är faktiskt Europas största privata skogsägare. Men i koncernen ingår också en rad andra företag inom hygiensektorn som producerar, blöjor, servetter, toalettpapper, inkontinensprodukter och mycket annat. Libero, Edet, Drypers, Tena, Tempo m fl. Totalt har SCA-familjen över 50.000 anställda världen över.
Nu vill SCA föra de olika delarna närmare varandra och låta olika verksamheter världen över korsbefrukta varandra varumärkesmässigt och ledarskapsmässigt. I början på nästa vecka träffar jag, som en del av detta, över 100 internationella chefer och introducerar dem i storytellingens underbara värld av möjligheter inom ledarskap och varumärkesutveckling.
Händelsebaserat berättande ska underlätta SCA-familjens kontakter och fortsatta framgång. Arvet, erfarenheterna och tänkta bilder av framtiden ska sökas, skördas, förpackas och sättas i arbete.