Corporate storytelling in på arenan

I början av augusti var det en konferens i Lausanne med 65 storytellers från 19 europeiska länder. Tanken var att försöka skaffa ett heltäckande nätverk över Europa som inkluderar olika inriktningar inom berättandet. FEST, Federation for European Storytelling, har nu en styrgrupp inför nästa års konferens i England. Intressant är att nu finns också…


Corporate Storytelling med vid sidan av exempelvis Storytelling in Education, Young storytellers, International festivals, Healing story med mera, berättar den framstående berättaren Mats Rehnman.
Jag är glad att Corporate storytelling släpps in eftersom jag anser att Corporate storytelling handlar om att skörda och lära känna de samtidsförpackade berättelser som visar de kulturer vi lever i nu och de värderingar som präglar företag och organisationer på 2000-talet.
Där upplever jag också att jag har en misson. Företag och organisationer är dagens parallell till de byar och landsbygdsmiljöer som våra förfäder levde under tidigare århundraden.
I dessa, dagens moderna miljöer, lever dagens folkore och den förtjänar att leva sida vid sida med de andra gamla berättaruttrycken.