135.000 besök

Nu passerar räknaren 135.000 besök här på bloggen storytellers.se sen jag började. Storytellers är en av de första svenska företagsbloggarna överhuvudtaget. Jag har alltså haft 135.000 besök sen jag startade storytellerbloggen. När jag för 10 år sedan började att ta in begreppen Corporate Storytelling, Business Narratives och Storytelling in Organizations från England och Usa var det inte många som förstod vad det handlade om. Nu finns begreppen…


…i ky- och högskoleutbildningar här hemma i Sverige också och många använder numera ordet storytelling i samband med företag och organisationer.
Men få arbetar med det i verkligheten efter någon medveten modell. Mycket snack och lite verkstad, helt enkelt. Ibland verkar det vara hipp som happ, hit och dit. Ett ord för vad som helst. Men inte här på storytellers.se.
Det här kan nämligen vara en fungerande modell att utveckla organisationer, att befolka varumärket, att förfina marknadsföringen och skärpa rekryteringsprocesser. Det är också ett utmärkt ledarverktyg och ett sätt att rusta sig för snacket på den sociala webben. Allt beroende på hur man vill arbeta med storytelling.
Ett spännande sätt är att hitta visionsberättelsen som gör den tänkta framtiden synlig.
Ett annat spännande sätt att regissera verkligheten, som jag brukar kalla det. Det vill säga att man arbetar proaktivt med att utveckla sitt sätt att vara mot kund och brukare och medarbetare. Sen kan man alltså berätta om det, få stories, man har regisserat verkligheten och berättar om det i storyformat.
Jag har modeller och metoder som visar hur man söker, skördar och använder storytelling. Jag inspirationsföreläser och kan hålla i utbildningar ämnet.
Jag arbetar i kommuner, stora och små privata företag, myndigheter och med enskilda när de vill skörda sitt berättarkapital och sätta det i arbete i anekdotisk form för att bli framgångsrika.
En typ av frågor som jag får allt oftare är hur berättelser kan ena olika verksamheter som ska samarbeta. Hur ska de kunna enas i en gemensam story under ett projekt eller i samband med fusioner och förvärv?
Det verkar som att andra länder ser att vi kan det här i Sverige. På senare tid har jag kontaktats av människor från flera andra länder. De har inte hittat de här tjänsterna i sina hemländer. Så det är bara början än så länge.
Det finns också en berättarrörelse i landet som intresserar sig för de gamla berättelserna, i stor utsträckning från bondesamhället. Det är inte bättre, inte sämre bara så annorlunda än det som behandlas här. Där handlar det om en slags kultur-kultur. Här är det företagskultur.
Här på denna blogg och inom Corporate Storytelling-världen finns verktyg för att skapa framgång och tydlighet i den värld nu levande människor befolkar. Företagen är dagens byar.
Om du alltså söker storytelling till ert företag eller er organisation så ska du se till att du inte får en underhållare utan en affärsstödjare och organisationsutvecklare som förstår företags- och organisationers villkor. Då är du inne på Corporate Storytelling-spåret.
Kontakta mig på matts@storytellers.se om du vill höra vad det kan vara för din organisation. Att fråga kostar ingenting.
Fråga Mr Storyteller (jag brukar faktiskt kallas så vilket ibland gör mig lite generad) som faktiskt har 10 års erfarenhet av detta sätt att tänka, skörda och dramatisera.