Intervjuad i Prinfo

Prinfos vårnummer 2009 har ett brett temanummer kring Storytelling där bland annat jag är intervjuad av Karina Persson. I tidningen finns också bl a en spännande intervju med varumärkesforskaren Miriam Salzer-Möhrling som bland annat filosoferar över skillnaden mellan story-telling och story-selling. Se tidningen här.