Hos Spånga-Tensta

Jag har i går och i dag medverkat i ledardagar hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning som är en del av Stockholms Stad. Spånga-Tensta är hem för cirka 35.000 invånare och temat var Vision 2030, nu med tillägget Mitt i krisen. Maria Häggblom, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta inledde båda dagarna och stadsdirektören Irene Svenonius talade om Vision 2030. Min uppgift var att…


hålla i och genomföra en halvdag kring hur man kan befolka visionspåståenden och visionsönskningar med berättelser hämtade ur verkligheten. Det sprudlade bland de cirka 50 personerna när det berättade om:
hur de kallade in mammorna för att få ordning på ungdomskravaller som kom som efterdyningar på Rosengårdskravallerna. Det är bara mammor som kan få stopp på detta, tipsade initierade ungdomar och så blev det i Tensta.
Eller som den om hur:
dagispersonalen utanför sitt egentliga arbete lärde mammor att baka bullar som inte innehöll de varor som deras barn var allergiska emot. I Tensta allé delar man nu recept över kulturgränserna. En svensk vitsås mot en somalisk pirog, till exempel.
Detta såg vi som händelsebaserade exempel på involvering av föräldrar och engagemang från föräldranas sida för barnens bästa.
Allt detta stoppades in under visionen Stockholm en stad i världsklass 2030. Man får berätta för att se horisonten. Framtiden finns redan här.