Låt stories bygga framtid

Storytelling i och om företag och organisationer hamnar ofta lätt i det förflutna. Vad har vi gjort som är värt att berätta? Hur var det förr? Hur började det hela? När hade vi en supernöjd kund?
Det är inget fel på detta.
Men något som visar en annan användning är när man använder berättelser när man talar om framtiden. Kan man då överhuvudtaget berätta om den tid som ännu inte varit? Ja det…


kan man förmodligen.
En metod bygger helt enkelt på att fånga upp tidiga signaler på det som ska bli det väsentliga i framtiden. Genom att berätta om dessa i händelsebaserat berättande gör man framtiden synlig.
En annan metod, som det redan finns exempel på inom storytellingsfären, är att tala med varandra och med kunder och intressenter och beskriva i teorin hur man skulle kunna agera framtiden.
När man sedan agerar utifrån denna vision av framtiden och dessutom berättar (storytelling) om vad man gjorde så skapar man framtid och gör den synlig genom berättelserna.
Då blir orden flyttade från teori till handling och man får stories av bara farten.
Jag håller på att skissa på modeller och metoder för att göra detta framtidsbyggande än mer tydligt och möjligt.